Diagnostika

Hyperkinetická porucha patří mezi nejčastější příčiny psychiatrického vyšetření a léčby v dětském věku. Mezi laiky a mnohdy bezradnými  rodiči se velmi často objevuje názor, že ADHD je jen omluva pro nevychovanost. Faktem ovšem zůstává, že 6 – 9 % všech školních dětí v současnosti ADHD trpí. Projevy tohoto neurobiologického onemocnění  poprvé vzbudily zájem lékařů na začátku 20. století. Od té doby řada vědních oborů (genetika, biochemie nebo zobrazovací metody) potvrdila, že základ poruchy je vrozený, a tedy nezpůsobený výchovou. Z hlediska historického vývoje člověka byli tito jedinci pravděpodobně ve výhodě, v dnešní době jim naopak jejich genetické založení způsobuje výrazné problémy.

 

Další články v rubrice

 • cl-diagnostika-a-typy.jpg

  Diagnostika a typy ADHD

  Diagnózu ADHD není zcela snadné určit. Je totiž závislá na několika vzájemně souvisejících faktorech a na tom, do jaké míry zasahují do každodenního života jedince. Proto je nutné kromě fyzického a psychického vyšetření dítěte vyhodnocovat také informace od osob, se kterými přichází dítě do styku. Především pak od rodičů a učitelů.

 • cl-ucitelka-trida.jpg

  Jak poznám, jestli má dítě v mojí třídě ADHD?

  Pravděpodobnost výskytu poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) se v populaci školních dětí pohybuje mezi šesti až devíti procenty, teoreticky tak trpí poruchou ADHD přibližně jedno dítě z patnácti. Pro učitele je práce s hyperaktivními dětmi běžnou praxí. Mohou být i první, kteří si poruchy u dítěte všimnou a upozorní na ni rodiče.

 • cl-deti-si-hraji-venku.jpg

  Příznaky podle věku dítěte

  ADHD patří k poruchám, u kterých se příznaky a jejich intenzita mění během vývoje jedince. Rozdíly jsou také mezi chlapci a dívkami. Vždy je potřeba přihlížet k tomu, kolik je dítěti let a zamyslet se i nad tím, nemáme-li na něj například přehnané nároky.

 • cl-nastvany-kluk.jpg

  Přehled příznaků

  Pokud máte podezření, že má vaše dítě, nebo dítě ve vašem okolí ADHD, existuje velké množství příznaků, kterých je potřeba si všímat, abyste své přesvědčení utvrdili. Finální rozhodnutí ale vždy přenechejte kompetentním specialistům.

 • cl-otec-a-dite.jpg

  Mohu ADHD diagnostikovat sám, nebo je potřeba odborná pomoc?

  Přestože existují testy, pomocí nichž je možné předběžně zjistit, zda dítě ADHD trpí, pro přesnou diagnózu je nezbytné vyšetření dětského/dorostového psychiatra, většinou na doporučení pediatra s odbornou znalostí ADHD.