Mohu ADHD diagnostikovat sám, nebo je potřeba odborná pomoc?

Přestože existují testy, pomocí nichž je možné předběžně zjistit, zda dítě ADHD trpí, pro přesnou diagnózu je nezbytné vyšetření dětského/dorostového psychiatra, většinou na doporučení pediatra s odbornou znalostí ADHD.

Ten stanoví předběžnou diagnózu zhodnocením chování dítěte v kombinaci s důkladným fyzickým vyšetřením a posouzením informací získaných od rodičů a učitelů. Kromě toho musí také vyloučit takové zdravotní problémy, jako jsou potíže se sluchem a zrakem, anémie, alergie, problémy se štítnou žlázou nebo s výživou a možnými vývojovými potížemi.

Diagnostiku ADHD pro neodborníka dále komplikuje řada dalších důvodů. Mnoho příznaků totiž může být způsobeno jinými situačními zátěžovými faktory či zátěží prostředí, nebo mohou být symptomy některých jiných psychiatrických či psychických problémů. Mezi ně mohou patřit takové události, jako změna školy, přestěhování, rozvod, problémy se zaměstnáním... A protože ADHD má tendenci vyskytovat se v celé rodině, může o zdravotním stavu dítěte napovědět důkladná anamnéza celé rodiny.

Právě diagnóza ADHD u dítěte je také nejčastějším impulzem pro diagnózu poruchy u dospělého. V současné době se totiž zdá, že je ADHD dědičná. Určení, zda poruchou trpí dospělá osoba, však také vyžaduje komplexní hodnocení kvalifikovaného odborníka, který vedle současných příznaků do vyšetření zahrne ještě akademické vyhodnocení behaviorální historie v dětství.

Další články v rubrice

 • cl-diagnostika-a-typy.jpg

  Diagnostika a typy ADHD

  Diagnózu ADHD není zcela snadné určit. Je totiž závislá na několika vzájemně souvisejících faktorech a na tom, do jaké míry zasahují do každodenního života jedince. Proto je nutné kromě fyzického a psychického vyšetření dítěte vyhodnocovat také informace od osob, se kterými přichází dítě do styku. Především pak od rodičů a učitelů.

 • cl-ucitelka-trida.jpg

  Jak poznám, jestli má dítě v mojí třídě ADHD?

  Pravděpodobnost výskytu poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) se v populaci školních dětí pohybuje mezi šesti až devíti procenty, teoreticky tak trpí poruchou ADHD přibližně jedno dítě z patnácti. Pro učitele je práce s hyperaktivními dětmi běžnou praxí. Mohou být i první, kteří si poruchy u dítěte všimnou a upozorní na ni rodiče.

 • cl-deti-si-hraji-venku.jpg

  Příznaky podle věku dítěte

  ADHD patří k poruchám, u kterých se příznaky a jejich intenzita mění během vývoje jedince. Rozdíly jsou také mezi chlapci a dívkami. Vždy je potřeba přihlížet k tomu, kolik je dítěti let a zamyslet se i nad tím, nemáme-li na něj například přehnané nároky.

 • cl-nastvany-kluk.jpg

  Přehled příznaků

  Pokud máte podezření, že má vaše dítě, nebo dítě ve vašem okolí ADHD, existuje velké množství příznaků, kterých je potřeba si všímat, abyste své přesvědčení utvrdili. Finální rozhodnutí ale vždy přenechejte kompetentním specialistům.