Přehled příznaků

Pokud máte podezření, že má vaše dítě, nebo dítě ve vašem okolí ADHD, existuje velké množství příznaků, kterých je potřeba si všímat, abyste své přesvědčení utvrdili. Finální rozhodnutí ale vždy přenechejte kompetentním specialistům.

Navíc je třeba si uvědomit, že se s ADHD velmi často (v 60 – 70 procentech případů) pojí další poruchy jako jsou poruchy chování včetně poruchy opozičního vzdoru (v angličtině se takovým dětem výstižně přezdívá „No-children“),  specifické poruchy školních dovedností (dyslexie, dysgrafie atd.), úzkostné poruchy, poruchy nálady, tiky a další.

Přehled příznaků ADHD u dětí:

 • jsou nepozorné při školních úkolech, opomíjí detaily, dělají chyby z nepozornosti,
 • neudrží trvale pozornost při úkolu nebo při hře,
 • pokud jim někdo zabrání v činnosti, kterou musejí následně ukončit, jsou impulsivní a afektované,
 • působíí, že během rozhovoru neposlouchají,
 • i když pochopí instrukce, nedokončují úlohy,
 • mají problém naplánovat si své aktivity,
 • nesnášejí úkoly vyžadující soustředění a trpělivost,
 • ztrácejí věci, hračky, školní potřeby atd.,
 • vnější podněty snadno přeruší jejich soustředění,
 • zapomínají na své denní úkoly a povinnosti,
 • nedokáží klidně sedět, vrtí se na židli, hrají si s rukama,
 • pobíhají nebo lezou často v nevhodných situacích,
 • obtížně zachovávají klid a ticho,
 • jsou stále v pohybu,
 • neustále hovoří,
 • často vyhrknou odpověď před dokončením otázky,
 • dělá jim potíže čekat, až na ně dojde řada,
 • často přerušují ostatní,
 • mají silné emoční projevy i na drobné podněty,
 • bývají  sociálně nevyzrálé, mají komunikační problémy.


Další články v rubrice

 • cl-diagnostika-a-typy.jpg

  Diagnostika a typy ADHD

  Diagnózu ADHD není zcela snadné určit. Je totiž závislá na několika vzájemně souvisejících faktorech a na tom, do jaké míry zasahují do každodenního života jedince. Proto je nutné kromě fyzického a psychického vyšetření dítěte vyhodnocovat také informace od osob, se kterými přichází dítě do styku. Především pak od rodičů a učitelů.

 • cl-ucitelka-trida.jpg

  Jak poznám, jestli má dítě v mojí třídě ADHD?

  Pravděpodobnost výskytu poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) se v populaci školních dětí pohybuje mezi šesti až devíti procenty, teoreticky tak trpí poruchou ADHD přibližně jedno dítě z patnácti. Pro učitele je práce s hyperaktivními dětmi běžnou praxí. Mohou být i první, kteří si poruchy u dítěte všimnou a upozorní na ni rodiče.

 • cl-deti-si-hraji-venku.jpg

  Příznaky podle věku dítěte

  ADHD patří k poruchám, u kterých se příznaky a jejich intenzita mění během vývoje jedince. Rozdíly jsou také mezi chlapci a dívkami. Vždy je potřeba přihlížet k tomu, kolik je dítěti let a zamyslet se i nad tím, nemáme-li na něj například přehnané nároky.

 • cl-otec-a-dite.jpg

  Mohu ADHD diagnostikovat sám, nebo je potřeba odborná pomoc?

  Přestože existují testy, pomocí nichž je možné předběžně zjistit, zda dítě ADHD trpí, pro přesnou diagnózu je nezbytné vyšetření dětského/dorostového psychiatra, většinou na doporučení pediatra s odbornou znalostí ADHD.