Asociace ADHD

Asociace dospělých pro hyperaktivní děti vznikla především proto, aby rozšířila, sjednotila a systematizovala informace o problematice ADHD mezi širokou veřejností. Informovanost je totiž v boji s touto poměrně rozšířenou poruchou klíčovou zbraní. Vysoké procento dětí s ADHD a často nepřesné či nedostatečné informace se staly hnacím motorem ke vzniku této expertní organizace, která v kontextu ADHD nemá v České republice obdoby.

Problematice ADHD se u nás věnuje velký počet expertních skupin (pedopsychiatři, neurologové, pediatři, psychologové, speciální pedagogové a další). Aby byl boj s ADHD úspěšný, je  potřeba důsledné spolupráce všech zmíněných specialistů. Tento boj tak  klade nároky nejen na experty samotné, ale také na jejich malé pacienty a v neposlední řadě i na jejich rodiče. Právě proto považujeme za přínosné sjednotit všechny zúčastněné a jejich úhly pohledu na celou problematiku a poskytovat komplexní informace, které jsou pro potlačování vlivů ADHD tolik nezbytné. 

Díky Asociaci dospělých pro hyperaktivní děti můžeme zprostředkovávat setkávání, spolupráci a aktivní činnost všech skupin i jednotlivců, kteří mají  profesní vztah k syndromu ADHD, ať už jde o výše zmíněné experty, státní správu nebo  média. Zároveň je naším cílem zvyšovat informovanost veřejnosti  o problematice ADHD a zastřešovat regionální aktivity, které se jí budou věnovat.

Soustředit se proto chceme zejména na tyto aktivity:

  • vzdělávání laiků, odborníků a veřejnosti, která s ADHD přichází do styku ať už v profesním, nebo v osobním životě,
  • organizaci přednášek, seminářů, vzdělávacích programů a kurzů určených pro laickou i odbornou veřejnost,
  • přípravu a organizaci akcí a programů, jejichž cílem je pozitivně ovlivňovat chování skupin ohrožených ADHD, tedy pomáhat jim a motivovat je v boji s touto poruchou,
  • navazování a udržování spolupráce s institucemi, které se zabývají podobnou problematikou,
  • poskytování poradenství individuálním zájemcům z řad odborníků, laické i pečující veřejnosti,
  • komunikaci se zástupci médií a tím šíření osvěty o syndromu ADHD,
  • provoz tematického internetového portálu www.adehade.cz,
  • podporu regionálních aktivit a sdružení, jejichž cíle jsou v souladu s cíli Asociace dospělých pro hyperaktivní děti.


Sdružení garantuje odbornou a profesionální úroveň všech akcí, které pořádá, a rovněž všech vydávaných publikací a poskytovaných informací.

Další články v rubrice