Autoři a garanti

Asociace dospělých pro hyperaktivní děti aktivně spolupracuje s předními odborníky na ADHD z řad dětských psychiatrů, neurologů, psychologů. Texty, které  jsou na tomto portálu použity, vycházejí s laskavým svolením autorů z jejich moderních publikací o ADHD, případně se jedná přímo o autorské texty odborníků.

 

Odborná garance

Odbornou garanci nad správností a aktuálností informací poskytovaných Asociací laskavě převzala:

  • Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP

 

Odborná spolupráce

Asociací dále děkuje za odbornou spolupráci a poradenství těmto odborným společnostem:

  • Společnost dětské neurologie ČLS JEP

  • Česká pediatrická společnost ČLS JEP

 

Autorství textů

Texty, které  jsou na tomto portálu použity, pocházejí z odborných publikací o ADHD (s laskavým svolením níže uvedených autorů), případně se jedná o autorské texty vytvořené přímo pro potřeby Asociace.

PROF. MUDR. IVANA DRTÍLKOVÁ, CSC.

Profesorka v oboru psychiatrie na Masarykově univerzitě v Brně, vysokoškolský pedagog a  lékařka dětského oddělení Psychiatrické kliniky FN Brno. Členka výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP a členka výboru Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Členka oborové rady pro doktorandská studia  a školitelka lékařů PhD studia na  LF Masarykovy university v Brně.


DOC. MUDR. HANA OŠLEJŠKOVÁ,  PH.D.


Přednosta Kliniky dětské neurologie LF MU a FN Brno, předsedkyně výboru Společnosti dětské neurologie ČLS JEP. Členka oborových rad pro obor neurologie a speciální pedagogiku Masarykovy univerzity v Brně.


 

Prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.

Profesor v oboru psychiatrie, přednosta Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol, Praha Člen výboru Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Člen vědecké rady České lékařské komory. Vysokoškolský pedagog v oboru psychiatrie na 2. LF UK. Člen oborové rady PhD studia pro psychiatrii při UK LF v Hradci Králové. Člen oborové rady a školitel PhD studia oboru Lékařská psychologie a psychopatologie při UK 1.

 

as. MUDr. IVA DUDOVÁ

Odborná asistentka a vedoucí oddělení na Dětské psychiatrické klinice UK 2. LF a FN Motol. Zástupkyně přednosty pro vědu a výzkum. Místopředsedkyně výboru Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Doktorand v oboru Psychologie a lékařská psychopatologie UK 1. LF.


MUDr. PAVLÍNA CAHOVÁ

Pracuje na Klinice dětské neurologie Fakultní nemocnice Brno a v Centru pro epilepsie Brno.
Specializuje se v oboru dětské epileptologie a v rámci postgraduálního studia na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně se zaměřuje na projevy ADHD u dětí s epilepsií.

MGR. JANA PEJČOCHOVÁ

Klinická psycholožka, pracuje na Klinice dětské neurologie Fakultní nemocnice Brno. Zabývá se diagnostikou a terapií dětí s ADHD. 


 

Další články v rubrice