Pro média

Asociace Dospělých pro Hyperaktivní Děti (Asociace ADHD) je občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb. Sdružuje odborníky z oblasti medicíny, psychologie, pedagogiky a další skupiny zainteresované veřejnosti. Jeho cílem je edukovat laickou veřejnost v oblasti ADHD – poruch pozornosti a hyperaktivity dětí a mládeže a vést celonárodní diskusi v boji proti této poruše. Vydává tematicky zaměřené publikace, pořádá přednášky a diskusní panely, spravuje webový portál, spolupracuje s odbornými i laickými médií, státní správou a regionálními občanskými sdruženími. Více informací o činnosti Asociace ADHD na www.adehade.cz.

 

Ke stažení:

logo Asociace dospělých pro hyperaktivní děti

Tisková zpráva - Spuštění webového portálu

Článek - ADHD - mýtus nebo porucha mozku?

článek - Kdy je zlobivost normální a kdy jde o ADHD?

Článek pro pedagogy - ADHD: problém, který je často přehlížen