Odkazy

Články v rubrice

  • petice.jpg

    Petice za zlepšení podmínek ve školách

    PETICE ZA ZLEPŠENÍ PODMÍNEK NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A PRO DĚTI S POSTIŽENÍM

  • logo__osjesterka_1.gif

    Ještěrka, o.s.

    Občanské sdružení JEŠTĚRKA vzniklo na podzim roku 2007 a jeho posláním je poskytovat služby v oblasti volného času dětem se specifickými poruchami učení a poruchami chování, s ADHD, autismem a dětem se zkušeností s duševní nemocí.