Ještěrka, o.s.

Občanské sdružení JEŠTĚRKA vzniklo na podzim roku 2007 a jeho posláním je poskytovat služby v oblasti volného času dětem se specifickými poruchami učení a poruchami chování, s ADHD, autismem a dětem se zkušeností s duševní nemocí.

Ještěrka, o.s.

 

„Má Vaše dítě problémy ve škole?

„ Je Vaše dítě příliš aktivní, nesoustředěné a učitelé si stěžují na jeho chování?“

„Vyžaduje Vaše dítě stálou pozornost?“

„Má Vaše dítě problém s fungováním v běžném kolektivu dětí?“

„Hledáte pro takové dítě možnosti trávení volného času?“

Občanské sdružení JEŠTĚRKA vzniklo na podzim roku 2007 a jeho posláním je poskytovat služby v oblasti volného času dětem se specifickými poruchami učení a poruchami chování, s ADHD, autismem a dětem se zkušeností s duševní nemocí.

V rámci našich služeb chceme pro děti se speciálními potřeba vytvářet prostor pro aktivní trávení volného času. Služby jsou určeny pro děti ve věku 6 – 18 let žijící v České republice. Při práci s dětmi využíváme speciálních přístupů, které jim umožní rozvíjet se a následně se snadněji uplatnit v běžné společnosti. Program aktivit sestavujeme tak, aby se děti mohly realizovat a aby dostaly možnost vyniknout a zažít pocit úspěchu. Problémy dětí nepovažujeme za nepřekonatelné překážky. Snažíme se s dětmi pracovat na tom, aby uměly efektivně využívat své schopnosti a dovednosti.

Naše zásady

 

  • Dětem poskytujeme profesionální a kvalitní péči.
  • Nabízíme dětem různorodé, ale strukturované činnosti.
  • Vytváříme pro děti takový program, ve kterém se mohou realizovat a nemusí se příliš brzdit.
  • Cílem naší práce je, aby děti dostaly možnost vyniknout a zažívat pocit úspěchu.
  • Dětem poskytujeme intenzivní a individuální péči.

 

Co nabízíme

Víkendové akce

Výlety na zajímavá místa v okolí Prahy. Akce probíhají 2x měsíčně vždy v sobotu.

Zimní tábor

Týdenní pobyt na horách s možností lyžování a sáňkování

Letní tábor

14ti denní pobyt se strukturovaným programem

Poradenství

poskytování informací o možnostech vzdělávání, terapie a trávení volného času dětí se speciálními potřebami. Předávání kontaktů na spolupracující organizace a odborníky.

Kontaktní údaje

Jednatelka sdružení: Bc. Ivana Trnková

Kontaktní poštovní adresa: JEŠTĚRKA o.s. Lamačova 826/13, Praha 5 152 00

Tel: +420 773 580 520

Mail: osjesterka@email.cz www.osjesterka.cz

 

Další články v rubrice