Petice za zlepšení podmínek ve školách

PETICE ZA ZLEPŠENÍ PODMÍNEK NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A PRO DĚTI S POSTIŽENÍM

Petice za zlepšení podmínek ve školách

Rodiče dětí se zdravotním postižením se často setkávají s těmito problémy:

 

1)Už před nástupem do základní školy je často na rodiče vyvíjen tlak, aby své dítě do běžné ZŠ nedávali. Přestože integrace probíhá na základě doporučení z PPP nebo SPC, neinformovanost pedagogů a vedení školy způsobuje,že integraci brání, často i pomocí manipulace ostatních rodičů zdravých dětí, které by byli v jedné třídě.

2)Velmi častý je problém s pedagogickým asistentem, který je zásadní pro to, aby dítě s postižením ve třídě obstálo, a výrazně pomáhá učiteli zvládnout situaci. Jestliže škola pedagogického asistenta nedostane, integrace se většinou nepodaří.

3)Pokud dítě do školy nastoupí, stává se často, že po prvním problému je snaha se tohoto dítěte zbavit a to nemusí být ani problém, který způsobí on sám, často je to šikana jeho osoby zdravými dětmi. Myslíme si, že není v pořádku, že škola se dnes může takového dítěte zbavit velmi lehce.

4)Myslíme si, že systém integrace není u nás propracován, tak jako v jiných zemích a bohužel musíme konstatovat, že naše děti jsou diskriminovány.

5)Na speciální školy jsou často odsunuty i děti s problémy kázeňskými, které ZŠ nezvládá a pro dítě se zdravotním postižením je pak prostředí značně stresující.

 

Apelujeme na všechny, kteří chtějí a mohou něco změnit. Požadujeme propracovaný systém, důslednou kontrolu dodržování podmínek integrace ze strany školy a větší počet pedagogických asistentů do škol. Uvědomujeme si, že je to otázka financí, ale provoz speciálních škol je ještě dražší a pokud se děti s postižením úspěšně začlení do života, vydělají na tom všichni.

 

http://www.petice.net/petice-za-zlepseni-podminek-na-zakladnich-skolach-pro-deti-se-specialnimi-vzdelavacimi-potrebami-a-pro-deti-s-postizenim

 

Další články v rubrice

  • logo__osjesterka_1.gif

    Ještěrka, o.s.

    Občanské sdružení JEŠTĚRKA vzniklo na podzim roku 2007 a jeho posláním je poskytovat služby v oblasti volného času dětem se specifickými poruchami učení a poruchami chování, s ADHD, autismem a dětem se zkušeností s duševní nemocí.