Péče a výchova

Nejprve je třeba si odpovědět na otázku, jsou-li vůbec rodiče sami schopni dítě s ADHD zvládnout?

Odpověď  je jednoduchá. V podstatě jim nezbývá nic jiného. Ve výchově je nikdo nezastoupí a ani nemůže pro dítě udělat víc. Je však třeba si uvědomit, že poučení rodiče toho zvládnou mnohem víc a mnohem snáz. Proto je nezbytný kontakt s odborníkem. Ten nejen že stanoví přesnou diagnózu, ale dokáže také poskytnout potřebné informace a pomůže pochopit nezvyklé chování dítěte. Rodič pak spolu s lékařem začne snáze pracovat na adekvátní výchově dítěte a uvědomí si například, že tresty nevedou ke správnému cíli a že je mnohem účinnější systematicky posilovat pozitivní chování pochvalami a odměnami.

 

Další články v rubrice

 • roosveltova.jpg

  Střední škola v Brně i pro žáky s ADHD

  Škola umístěná v nádherném prostředí nabízí uchazečům o studium široké možnosti v 16 rozmanitých oborech vzdělání. Jedná se především o maturitní obor Obchodní akademie, dvouletou Obchodní školu, ale i celou řadu řemeslnně zaměřených oborů, jako jsou brašnář, mechanik elektronických zařízení, zahradník, košíkář, výrobce bižuterie apod.

 • zidle_dite-small.jpg

  „Děkuji, já si své dítě zvládnu. Znám jej.“

  ADHD se začíná brát vážně. Nejenom zkušenosti nás, jako provozovatelů tohoto portálu ukazují, že rodiče dětí s ADHD opravdu potřebují informace, zkušenosti a rady. Z tohoto důvodu na konci října proběhla schůzka rodičů dětí s ADHD, kterou zorganizovala Bc. Monika Farkašová společně s neziskovou organizací Kotec, o.s. Za schůzkou se v následujícím článku ohlíží přímo organizátorka.

 • blackboard.jpg

  Výuka žáka s ADHD z pohledu učitele aneb s čím zápolíme

  Vyučuji na prvním stupni základní školy, momentálně ve třetí třídě. Když jsem tuto třídu přebírala, věděla jsem, že jeden žáček má ADHD. U druhého byla tato porucha zjištěna až nedávno. Pokusím se přiblížit, s čím a jak zápolíme a jak s žáky pracuji.

 • cl-ucitelka-trida.jpg

  Rady pro pedagogy: jak ve třídě pracovat s hyperaktivním dítětem

  Pokud máte podezření, že ve třídě pracujete s hyperaktivním dítětem, je potřeba si o tom v první řadě promluvit s jeho rodiči (aby u dítěte mohlo být ADHD diagnostikováno, musí projevovat příznaky ve více než jednom prostředí, tedy například ve škole i doma).

 • cl-holka-pise-ukol.jpg

  Posilování žádoucího chování u dětí s ADHD

  Následující kroky mohou pomoci zmírnit projevy ADHD a vylepšit chování a aktivity dítěte. S jejich pomocí dokáže dítě snáze plnit zadané úkoly – nejen ty školní.