Posilování žádoucího chování u dětí s ADHD

Následující kroky mohou pomoci zmírnit projevy ADHD a vylepšit chování a aktivity dítěte. S jejich pomocí dokáže dítě snáze plnit zadané úkoly – nejen ty školní.

Posilování žádoucího chování u dětí s ADHD

 

 1. Dávejte najevo své požadavky, komunikujte s dítětem a hodnoťte jej – častá zpětná vazba vede k optimalizaci chování.  Pochvala a pozitivní hodnocení navíc posilují pocit dítěte, že jeho chování je žádoucí. Musejí však následovat ihned po splnění úkolu a je třeba je vztahovat i na úkoly, které by měly zvládat děti mnohem mladší. Zpětná vazba však nesmí rušit dítě v právě prováděných úkonech. Pokud však upozorňujete na chybu, musí následovat doporučení, jak se jí příště vyvarovat. Podstatné pak je uvědomit si, že i dítě s poruchou chování vyžaduje úctu a respekt. V jednání s ním proto zachovávejte klid, mluvte klidným hlasem, udržujte kontakt oční kontakt. Případné výčitky a upozornění na chyby musejí být konkrétní, krátké a jasné.
 2. K posilování žádoucího chování využívejte také činnosti, které má dítě rádo. Nechte přitom dítě, aby si samo určilo, co je jeho oblíbenou aktivitou, např. práce na počítači, malování apod. Společně s učitelem pak sestaví seznam odměn.
 3. V průběhu dne by mělo mít dítě možnost sdělit vám své pocity, sociální a výukové problémy. Hyperaktivní dítě totiž často vnímá situaci jinak než jeho spolužáci.
 4. Instrukce, které dítěti dáváte, musejí vždy obsahovat pouze několik kroků. Nechte dítě je zopakovat, aby bylo zřejmé, že ví, co má dělat. Náročnost a rozsah vámi zadávaných úkolů by měla stoupat v závislosti na úspěších dítěte při plnění předchozích.
 5. Klaďte větší důraz na kvalitní plnění a dokončování úkolů než na chování dítěte. Je-li totiž dítě zaujato úkolem, nezlobí. Není však přitom příliš důležité, aby úkol svou náročností odpovídal danému ročníku. Důležité je, aby dítě dělalo „něco“.
 6. Pro dítě s ADHD je většinou charakteristický globální styl učení. Dítě vnímá především celek. Pokud se zaměřuje na detaily, pak nesystematicky, jen na základě charakteristiky, která ho zaujme.

 

Tomuto stylu učení odpovídají následující doporučení:

 1. Předkládejte úkol jako celek, vycházejte z toho, co dítě o jevu ví. Nejdříve o tématu mluvte, teprve potom vytyčte jednotlivé úkoly a požadavky.
 2. Nechejte dítě sbírat informace různými cestami (modalitami, smysly) a nepředpokládejte systematičnost.
 3. Personalizujte obsah, oživte jej informacemi, které se vztahují k žákovi nebo učiteli. Osobní údaje a příběhy o spisovatelích, statistiky fotbalových zápasů, zkušenosti z prázdnin, užití údajů, které jsou žákovi s ADHD důvěrně známé.
 4. Získané poznatky zpracovávejte do přehledu, dávejte problému určitou strukturu, nenabízejte mnoho cest k řešení, příliš mnoho volnosti škodí. Dítě se neumí rozhodnout, potřebuje mantinely. Pomáhejte hledat souvislosti.
 5. Pomáhejte dítěti utvářet automatismy. Dítě s ADHD má obtíže při zautomatizování naučených poznatků a postupů. Neumí též převádět naučené poznatky z jedné oblasti do druhé. Potřebuje přeučení. Automatismy se týkají nejen poznatků ale též pracovních postupů.
 6. Sledujte nejen to, co dítě dělá, ale také  co si myslí.


Další články v rubrice

 • roosveltova.jpg

  Střední škola v Brně i pro žáky s ADHD

  Škola umístěná v nádherném prostředí nabízí uchazečům o studium široké možnosti v 16 rozmanitých oborech vzdělání. Jedná se především o maturitní obor Obchodní akademie, dvouletou Obchodní školu, ale i celou řadu řemeslnně zaměřených oborů, jako jsou brašnář, mechanik elektronických zařízení, zahradník, košíkář, výrobce bižuterie apod.

 • zidle_dite-small.jpg

  „Děkuji, já si své dítě zvládnu. Znám jej.“

  ADHD se začíná brát vážně. Nejenom zkušenosti nás, jako provozovatelů tohoto portálu ukazují, že rodiče dětí s ADHD opravdu potřebují informace, zkušenosti a rady. Z tohoto důvodu na konci října proběhla schůzka rodičů dětí s ADHD, kterou zorganizovala Bc. Monika Farkašová společně s neziskovou organizací Kotec, o.s. Za schůzkou se v následujícím článku ohlíží přímo organizátorka.

 • blackboard.jpg

  Výuka žáka s ADHD z pohledu učitele aneb s čím zápolíme

  Vyučuji na prvním stupni základní školy, momentálně ve třetí třídě. Když jsem tuto třídu přebírala, věděla jsem, že jeden žáček má ADHD. U druhého byla tato porucha zjištěna až nedávno. Pokusím se přiblížit, s čím a jak zápolíme a jak s žáky pracuji.

 • cl-ucitelka-trida.jpg

  Rady pro pedagogy: jak ve třídě pracovat s hyperaktivním dítětem

  Pokud máte podezření, že ve třídě pracujete s hyperaktivním dítětem, je potřeba si o tom v první řadě promluvit s jeho rodiči (aby u dítěte mohlo být ADHD diagnostikováno, musí projevovat příznaky ve více než jednom prostředí, tedy například ve škole i doma).

 • Péče a výchova

  Nejprve je třeba si odpovědět na otázku, jsou-li vůbec rodiče sami schopni dítě s ADHD zvládnout?