Rady pro pedagogy: jak ve třídě pracovat s hyperaktivním dítětem

Pokud máte podezření, že ve třídě pracujete s hyperaktivním dítětem, je potřeba si o tom v první řadě promluvit s jeho rodiči (aby u dítěte mohlo být ADHD diagnostikováno, musí projevovat příznaky ve více než jednom prostředí, tedy například ve škole i doma).

Ideální je přitom jednat bez váhání, protože dítěti ze všeho nejvíc pomůže včasná diagnóza a léčba. Navíc je jak pro vás, tak pro rodiče dobré vědět, o jakou poruchu se jedná a jak k dítěti přistupovat. Ne každý pedagog má zkušenosti s výukou dětí trpících ADHD. A i v případě, že už jste se někdy s podobným dítětem ve třídě setkali, nemusí to nutně znamenat, že i u dalších dětí bude vhodný stejný postup. Po dohodě s rodiči je proto nezbytné obrátit se na pediatricko-psychologickou poradnu, kde mohou pomoci specializovaní odborníci. Především musíte pochopit, jaká je vaše role a jak můžete pomoci dítěti s touto poruchou. Nebudete ho samozřejmě léčit, ale je ve vašich silách a také ve vašem zájmu být součástí terapie, která mu pomůže ADHD zcela, či alespoň částečně odstranit.

Obecná pravidla usnadňující práci s ADHD dítětem ve třídě:

Měli byste vědět, že existuje řada obecných pravidel, která sice situaci kompletně nevyřeší, ale mohou ji pomoci lépe zvládat a mírnit neklid dítěte nejen v komunikaci s vámi, ale i s jeho spolužáky. Pomohou vám  snáze udržet jeho pozornost, vyvarovat se aktivit, které by mohly narušit chod třídy a navíc budete mít dítě lépe pod kontrolou.

 • Snažte se pochopit problém, kterým dítě trpí.
 • Při realizaci programů používejte jednoduché, jasné a důsledné postupy.
 • Dítě musí vědět, že úsilí, které vykonává, mu pomáhá.
 • Mějte dítě co nejvíce na očích. Sledujte jeho chování.
 • Neusazujte dítě s ADHD u okna.
 • Jak při zadávání instrukcí dítěti, tak při běžné komunikaci udržujte oční kontakt.
 • Nechte dítě vaše instrukce zopakovat.
 • Dávejte mu  jednoduché, krátké a krátkodobé úkoly (v ideálním případě pouze po jednom). Dlouhodobé úkoly raději rozfázujte.
 • Pokud má dítě úkol plnit, umístěte ho mimo rozptylující vlivy (dveře, okno, rádio...)
 • Když dítě s ADHD udělá něco správně, odměňte ho. Pokud možno často a bezprostředně. Odměna by ale měla mít pro dítě smysl.
 • Pokud musíte řešit s dítětem kázeňské přestupky, je potřeba, aby dítě vědělo, že se o něj staráte a máte ho rádi jako osobnost. A to i v případě, že se vám nelíbí, jak se právě zachovalo.
 • Musíte-li dítě opravovat a napomínat, zaměřte se na konkrétní projevy jeho chování a ne na příčiny. Dítě s ADHD totiž neví, proč se chová tak, jak se chová.
 • Napomínejte dítě v soukromí, ne před celou třídou.
 • Připomínky dávejte v maximální možné míře v klidu.
 • Není vhodné příliš zvyšovat hlas, případně na dítě s ADHD křičet. Trestejte vlídně a pokud možno krátkodobě.  V otázce, co je a co není vhodné chování, buďte důslední. Všechna vaše rozhodnutí musí dítě vnímat jako shodná, stálá a správná. Výchovné postupy proto musejí být jednotné.
 • Pokuste se zajistit dítěti kamaráda s vhodným modelem chování. Je však potřeba nepoukazovat na rozdíly mezi chováním, neboť předhazování úspěchů ostatních snižuje dítěti sebedůvěru.
 • Pokuste se pomoci dítěti zařadit se do kolektivu vrstevníků.
 • Buďte realisté. Dítě s ADHD nebude nikdy „perfektní“, „dokonalé“, bez chyb. A existuje vůbec nějaké takové?

 

Další články v rubrice

 • roosveltova.jpg

  Střední škola v Brně i pro žáky s ADHD

  Škola umístěná v nádherném prostředí nabízí uchazečům o studium široké možnosti v 16 rozmanitých oborech vzdělání. Jedná se především o maturitní obor Obchodní akademie, dvouletou Obchodní školu, ale i celou řadu řemeslnně zaměřených oborů, jako jsou brašnář, mechanik elektronických zařízení, zahradník, košíkář, výrobce bižuterie apod.

 • zidle_dite-small.jpg

  „Děkuji, já si své dítě zvládnu. Znám jej.“

  ADHD se začíná brát vážně. Nejenom zkušenosti nás, jako provozovatelů tohoto portálu ukazují, že rodiče dětí s ADHD opravdu potřebují informace, zkušenosti a rady. Z tohoto důvodu na konci října proběhla schůzka rodičů dětí s ADHD, kterou zorganizovala Bc. Monika Farkašová společně s neziskovou organizací Kotec, o.s. Za schůzkou se v následujícím článku ohlíží přímo organizátorka.

 • blackboard.jpg

  Výuka žáka s ADHD z pohledu učitele aneb s čím zápolíme

  Vyučuji na prvním stupni základní školy, momentálně ve třetí třídě. Když jsem tuto třídu přebírala, věděla jsem, že jeden žáček má ADHD. U druhého byla tato porucha zjištěna až nedávno. Pokusím se přiblížit, s čím a jak zápolíme a jak s žáky pracuji.

 • cl-holka-pise-ukol.jpg

  Posilování žádoucího chování u dětí s ADHD

  Následující kroky mohou pomoci zmírnit projevy ADHD a vylepšit chování a aktivity dítěte. S jejich pomocí dokáže dítě snáze plnit zadané úkoly – nejen ty školní.

 • Péče a výchova

  Nejprve je třeba si odpovědět na otázku, jsou-li vůbec rodiče sami schopni dítě s ADHD zvládnout?

Diskuse ke článku

 • Pavlína Horčová

  Pavlína Horčová (9.11.2010 17:43)

  jak řešit agresivní chování ke spolužákům