Publikace a články

Dnes již existuje poměrně mnoho publikací, které vám pomohou s orientací v problematice ADHD. Předkládáme vám seznam těch, které pomohou s lepším pochopením poruchy ADHD.

ODBORNÉ PUBLIKACE A ČLÁNKY PRO ODBORNÍKY: knihovnička pro psychiatry, psychology, pedagogy a neurology. (link na odbornou knihovnu - v sekci pro lékaře)

Drtílková Ivana - Šerý Omar:  Hyperkinetická porucha / ADHD

2007, nakladatelství Galén

Goetz Michal, Uhlíková Petra: ADHD: porucha pozornosti s hyperaktivitou: příručka pro starostlivé rodiče a zodpovědné učitele

2009, nakladatelství Galén

Drtílková Ivana: Hyperaktivní dítě: vše, co potřebujete vědět o dítěti s hyperkinetickou poruchou

2007, nakladatelství Galén

Paclt Ivo: Hyperkinetická porucha a poruchy chování

2007, nakladatelství Grada

Munden Alison: Poruchy pozornosti a hyperaktivita: přehled současných poznatků a přístupů pro rodiče a odborníky

2008, nakladatelství Portál

Jucovičová Drahomíra: Máte neklidné, nesoustředěné dítě? : metody práce s dětmi s LMD (ADHD, ADD) především pro učitele a vychovatele

2007, nakladatelství D + H

Blahutková Marie: Psychomotorické hry : pro děti s poruchami pozornosti a pro hyperaktivní děti

2005, Masarykova univerzita v Brně