Blahutková Marie: Psychomotorické hry : pro děti s poruchami pozornosti a pro hyperaktivní děti

2005, Masarykova univerzita v Brně

Publikace se zabývá problematikou poruch pozornosti a hyperaktivity a předkládá zájemcům psychomotorické hry, které jsou vhodné pro práci s těmito dětmi. Hry z oblasti pohybových aktivit jsou zaměřeny na rozvoj pozornosti a na relaxační a uvolňovací techniky s netradičními materiály a s netradičními přístupy. Doporučujeme ji zejména speciálním pedagogům, psychologům, psychoterapeutům, ale i pedagogickým pracovníkům.

Další články v rubrice