Drtílková Ivana: Hyperaktivní dítě: vše, co potřebujete vědět o dítěti s hyperkinetickou poruchou

2007, nakladatelství Galén

Když je dítě příliš divoké, vzteká se a zlobí, snad každého rodiče občas napadne, že to už »není normální«, a uvažuje o poradě s nějakým odborníkem. Přestože jsou tyto projevy typické pro děti s hyperkinetickou poruchou (nebo ADHD), nemusejí definitivně potvrzovat tuto diagnózu, zejména když se objevují jen příležitostně a jen v některých situacích. Někdy není snadné rozlišit projevy vrozeného »temperamentu« od hyperkinetické poruchy, zejména u menších dětí. Diagnóza se skládá jako mozaika z výsledků řady vyšetření. Pokud se skutečně potvrdí, otevírají se současně možnosti léčby s reálnou nadějí na zlepšení problémového chování.

Hlavním cílem této příručky je odpovědět na nejčastější otázky rodičů dětí s hyperkinetickou poruchou a uvést současné názory odborníků na příčiny a možnosti její léčby. Pro rodiče a všechny ostatní, kteří se podílejí na výchově těchto dětí, jsou určeny rady, jak k nim přistupovat v běžném životě a pomáhat jim překonávat problémy, které je provázejí v rodinném i školním prostředí.

Další články v rubrice