Jucovičová Drahomíra: Máte neklidné, nesoustředěné dítě? : metody práce s dětmi s LMD (ADHD, ADD) především pro učitele a vychovatele

2007, nakladatelství D + H

Publikace nabízí zejména konkrétní přístupy k žákům s ADHD/ADD ve školním prostředí (zvládání nejčastějších projevů, řešení problémových situací, efektivní způsoby komunikace, kariérové poradenství, období dospívání, právní předpisy aj.).

Další články v rubrice