Jak postupovat, pokud máte podezření na ADHD

ADHD je porucha, která patří do oboru dětské psychiatrie. S jistotou tedy správnou diagnózu nebudete moci určit sami, ale měl by vám k tomu pomoci dětský psychiatr.

 • NAJDĚTE SI NEBLIŽŠÍHO ODBORNÍKA

Podezření na tuto poruchu může vyslovit i jiný odborník, například neurolog, psycholog,  pediatr nebo pedagog. Diagnostika, léčba  i přizvání dalších odborníků ke spolupráci je zcela v kompetenci dětského psychiatra.

Vyšetření není nijak náročné a nepříjemné. Jeho základní součástí je pohovor lékaře s dítětem a s rodiči. K doplnění údajů o projevech dítěte ve školním prostředí slouží nejlépe dotazník vyplněný učitelem. Doplňková a ne vždy potřebná jsou vyšetření psychologem, pediatrem a neurologem a některá laboratorní a pomocná vyšetření (EEG, EKG). Dětský psychiatr navrhne na základě svého vyšetření následnou léčbu. O ní je možné obecně říci, že rozhodně není jen otázkou léků. Zásadní je změnit náhled rodičů a učitelů na chování dítěte a vytvořit pozitivní a důsledné výchovné prostředí. Pomocí léků se zlepší soustředění a zmírní nejvýraznější projevy hyperaktivity a impulzivity (rodiče popisují, že se s dítětem lépe domluví). Farmaka ale nikdy nesmějí být jediným léčebným přístupem k dítěti s ADHD.

Pro rodiče a děti  je vhodné pravidelně docházet do pedagogicko-psychologické poradny, kde specializovaní odborníci dokážou optimalizovat přístup rodičů k dětem a poradit, jak by měla vypadat vzájemná komunikace. Navíc je zcela zásadní, aby o diagnóze věděli také vyučující, kteří by měli přizpůsobit výuku potřebám dítěte.  Ale pozor – individuální přístup k dítěti s ADHD nemusí nutně znamenat zbytečné úlevy!

 

Další články v rubrice

 • chalk.jpg

  Terapie zaměřená na neurologické příčiny poruch učení, chování a pozornosti (ADHD, ADD)

  Představujeme Vám jednu z možných terapií poruchy ADHD / ADD. Peter Blythe se v 70tých letech zabýval dětmi s problémy učení, u kterých byla diagnostikována lehká mozková dysfunkce. Dnes je tato diagnóza nahrazena specifičtějšími kategoriemi, jako jsou poruchy vývoje školních funkcí (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie apod.) a poruchy pozornosti. V průběhu práce s těmito dětmi si všiml, že jejich neurologický profil byl jiný, než u dětí, které problémy v učení neměly. Svůj výzkum zaměřil tímto směrem a založil Institut neurofyziologické psychologie (The Institute for Neuro–Physiological Psychology – INPP). Blythův výzkum se postupně rozšiřoval i na jiné poruchy vývoje dětí, které mají neurologický základ a jsou následkem organické dysfunkce centrálního nervového systému (CNS). V rámci institutu se postupně vytvářely a testovaly diagnostické nástroje a terapeutické intervence dnes známé pod zkratkou diagnostika a terapie INPP.

 • cl-zlobiva-holka.jpg

  Jak působí léky u dětí s ADHD?

  Nejprve je potřeba zdůraznit, že se nejedná o žádné uspávací prostředky. Léky proti ADHD regulují činnost látek v mozku, které jsou důležité pro udržení pozornosti a schopnosti soustředění při řešení různých úkolů. Současně umožňují dítěti lépe ovládat své chování a tlumí jeho neposednost a mnohomluvnost.