ADHD. Skutečný problém skutečných dětí

Někteří rodiče to považují za obyčejnou nevychovanost. Někteří pedagogové ji postaru a dnes již chybně označují termínem lehká mozková dysfunkce. V evropské klasifikaci nemocí je jejím pravým jménem Hyperkinetická porucha a její podtypy:  Porucha aktivity a pozornosti a Hyperkinetická porucha chování. V americké terminologii, dnes již rozšířené po celém světě, je označována zkratkou ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder neboli porucha pozornosti s hyperaktivitou). Pravděpodobnost výskytu ADHD se v současné dětské populaci pohybuje mezi  6 – 9 procenty, což teoreticky znamená, že se přibližně mezi patnácti dětmi objeví alespoň jedno s ADHD. Pro učitele je tak práce s hyperaktivními dětmi běžnou praxí. Často bývají prvními, kteří si poruchy u dítěte všimnou a upozorní na ni rodiče.

Příznaky ADHD můžeme rozdělit do tří oblastí: porucha pozornosti, hyperaktivita a impulzivita. Nejvíce nápadné jsou děti s převládající nadměrnou aktivitou, naopak děti s převahou příznaků pramenících z poruchy pozornosti mohou působit jako zasněné, netečné, líné a nedbalé.

Jako učitel jste často klíčovou osobou v rozpoznání prvních příznaků ADHD u svého žáka. Příznaky ADHD se začnou velice silně projevovat  právě v začátku školní docházky. Stejně tak jste i důležitou osobou, která by měla spolupracovat na komplexní terapii a výchově dítěte s touto poruchou. Výuka je nicméně velmi náročná, někdy se dokonce jeví jako zcela beznadějná. To hlavní, co můžete dětem poskytnout je tak vaše odhodlání pracovat s nimi individuálně po dlouhou dobu. Navíc prozatím neexistuje jednotný postup výuky dětí s ADHD, proto je vždy potřeba zaměřit se na to, co konkrétní dítě potřebuje.  Existuje však několik informací, které uplatníte téměř vždy, inspirují vás v práci s dětmi a v neposlední řadě napoví, že v boji proti ADHD je potřeba vytvořit koalici s dítětem, jeho rodičem a specializovanými odborníky.

ADHD vyžaduje odbornou pomoc

Po dohodě s rodiči je proto nezbytné obrátit se na odborníky. Diagnózu ADHD by měl vždy stanovit dětský psychiatr ve spolupráci s psychologem. V některých případech se provádí doplňující vyšetření, například u dětského neurologa, nebo pediatra, aby se vyloučily jiné příčiny potíží.

Vyšetření u dětského psychiatra není pro dítě nepříjemné, lékař pozoruje jeho chování a hodnotí úspěšnost a vytrvalost při plnění různých úkolů. Také zjišťuje, jestli nemá společně s ADHD některé další potíže, např. tiky, úzkosti nebo problémy se psaním a čtením. Součástí vyšetření je podrobný rozhovor s rodiči zaměřený na vývoj dítěte, jeho výchovu a vztahy v rodině. K přesnějšímu stanovení poruchy pozornosti a impulzivity se používají speciální testy v rámci psychologického vyšetření, společně se stanovením úrovně inteligence a povahových vlastností.

Rodiče s dítětem docházejí na psychoterapeutické rozhovory za dětským psychiatrem. Jsou seznámeni s vhodnými výchovnými postupy, se speciální úpravou režimu dítěte a tréninkem žádoucího chování. Dětský psychiatr posoudí, jestli by dítě nemělo také užívat některé léky, které dokáží zlepšit schopnost soustředění a zmírnit neklid. Výzkumy zaměřené na srovnání účinnosti jednotlivých druhů léčby u dětí s ADHD ukázaly, že nejúčinnější metodou je kombinovaná léčba, to znamená užívání léků společně s vhodným psychologickým vedením.

Aktuálně

 • roosveltova.jpg

  Střední škola v Brně i pro žáky s ADHD

  Škola umístěná v nádherném prostředí nabízí uchazečům o studium široké možnosti v 16 rozmanitých oborech vzdělání. Jedná se především o maturitní obor Obchodní akademie, dvouletou Obchodní školu, ale i celou řadu řemeslnně zaměřených oborů, jako jsou brašnář, mechanik elektronických zařízení, zahradník, košíkář, výrobce bižuterie apod.

 • chalk.jpg

  Terapie zaměřená na neurologické příčiny poruch učení, chování a pozornosti (ADHD, ADD)

  Představujeme Vám jednu z možných terapií poruchy ADHD / ADD. Peter Blythe se v 70tých letech zabýval dětmi s problémy učení, u kterých byla diagnostikována lehká mozková dysfunkce. Dnes je tato diagnóza nahrazena specifičtějšími kategoriemi, jako jsou poruchy vývoje školních funkcí (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie apod.) a poruchy pozornosti. V průběhu práce s těmito dětmi si všiml, že jejich neurologický profil byl jiný, než u dětí, které problémy v učení neměly. Svůj výzkum zaměřil tímto směrem a založil Institut neurofyziologické psychologie (The Institute for Neuro–Physiological Psychology – INPP). Blythův výzkum se postupně rozšiřoval i na jiné poruchy vývoje dětí, které mají neurologický základ a jsou následkem organické dysfunkce centrálního nervového systému (CNS). V rámci institutu se postupně vytvářely a testovaly diagnostické nástroje a terapeutické intervence dnes známé pod zkratkou diagnostika a terapie INPP.

 • teacher__s_pet_by_sprocketholes.jpg

  Dětem i rodičům pomáhá vzájemné porozumění

  Jako lektorka, která se věnuje doučování převážně dětí s ADD, ADHD a s různými specifickými poruchami učení, se často setkávám i s jejich rodiči. Neustále se přesvědčuji o tom, že jejich trable jsou v mnohém totožné. Do mojí učebny nazvané Doučko většinou poprvé přicházejí se slovy: „Už si s tím klukem/holkou skutečně nevíme rady.“ Následuje výčet problémů, které se denně vyskytují ve škole i doma. Protože jsem si tím vším sama prošla, velmi dobře jim rozumím.

Poslední příspěvek v diskusi

 • Hana Vostrelova
  Hana Vostrelova

  Máte díte ve věku 6 - 12 let s diagnostikovaným ADHD? Zapojte se do výzkumu! Po dobu studie si osvojíte techniku relaxační masáže dítěte. Pro více informací napište na: vostrelova.hana@gmail.com

  Téma: Ritalin

vstoupit do této diskuse     zobrazit diskusní fóra